Μετάβαση

Από Αθήνα

  1. Κόρινθος-Τρίπολη-Μεγαλόπολη-Λυκόσουρα-Λύκαιο-Νέδα-Αμπελιώνα (η πιο κοντινή διαδρομή με 5οο μέτρα χωματόδρομο μεταξύ Λυκαίου Νέδας)
  2. Κόρινθος-Τρίπολη-Μεγαλόπολη-εργοστάσιο ΔΕΗ-Καστανοχώρι-Λύκαιο-Νέδα-Αμπελιώνα (500 μέτρα χωματόδρομος μεταξύ Λυκαίου-Νέδας)
  3. Κόρινθος-Τρίπολη-Μεγαλόπολη-Καρύταινα-Ανδρίτσαινα-Αμπελιώνα
Από Καλαμάτα
  • Διαβολίτσι-Κάτω Μέλπεια-Σύρριζο-Στάσιμο-Κακαλέτρι-Αμπελιώνα
Από Πύργο
  • Κρέστενα-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα-Αμπελιώνα