Κοινωνικό έργο συλλόγου

Ο Σύλλογος Αμπελιωνιτών έχει έργο με κοινωνικό αντίκτυπο με δράσεις σε πολλά επίπεδα. Σημαντική συνεισφορά μέσω της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, όπου προάγεται ο Εθελοντισμός και συμβάλλουμε στο μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης μονάδων αίματος. Προσφέρουμε στο άγονο Περιφερειακό Ιατρείο της Αμπελιώνας καλύπτοντας το κόστος της σύνδεσης στο διαδίκτυο ώστε να διεκπεραιώνεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και να μην ταλαιπωρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Καλύπτουμε το κόστος της καλωδιακής τηλεόρασης ώστε η διαμονή των Αγροτικών ιατρών να είναι πιο ευχάριστη στον τόπο. Βοηθάμε στον εκσυγχρονισμό και στην αρτιότητα του εξοπλισμού του Αγροτικού Ιατρείου Αμπελιώνας ευαισθητοποιώντας και όσους μπορούμε ώστε να παρέχονται οι καλύτερες το δυνατόν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στην Αμπελιώνα και στην ευρύτερη περιοχή