Κάτοικοι

Οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν απομείνει είναι περίπου 25. Το χωριό δέχεται επισκέπτες όλο το χρόνο, λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα «ΕΠΟΧΕΣ» έκανε την Αμπελιώνα ταξιδιωτικό προορισμό