Ιστορία

Η εφημερίδα «ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ» εκδίδεται συνεχώς από το 1966 μέχρι σήμερα και αποτελεί τον κρίκο που συνδέει τα μέλη του Συλλόγου. Εκδίδεται από τον Σύλλογο Αμπελιωνιτών. Έχει 48 χρόνων ιστορία. Έχουν εκδοθεί 298 φύλλα. Είναι τριμηνιαία, 8 σέλιδη με πλούσια και ποικίλη ύλη από το έτος 2013. Η εφημερίδα έχει σκοπό ενημερωτικό, ψυχαγωγικό, λογοτεχνικό, εκπαιδευτικό. Μέχρι πρότινος αποστελλόταν σε 1400 προορισμούς. Οι ανάγκες της εποχής μας ανάγκασαν να περιορίσουμε τους προορισμούς σε 800. Η προσπάθεια του εκάστοτε ΔΣ είναι να διασφαλίζει ένα σημαντικό ποσό που απαιτείται για την εκτύπωση κι έκδοση της εφημερίδας ετησίως. Στόχος είναι η εφημερίδα να είναι ένα έντυπο ελκυστικό και ποιοτικό.