Ίδρυση

Ο «Σύλλογος δια την προαγωγή της Αμπελιώνης» ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 1932, από τους ξενιτεμένους Αμπελιωνίτες που δεν ήθελαν να χάσουν τους δεσμούς με τον τόπο που γεννήθηκαν και επιθυμούσαν να διατηρήσουν ζωντανές τις μεταξύ τους σχέσεις καθώς βρέθηκαν μακριά από την πατρίδα τους. Το πρακτικό ιδρύσεως του Συλλόγου υπεγράφη στις 16 Αυγούστου 1932 και τα ιδρυτικά μέλη είναι οι:

  • Νίκος Π. Παπανδρέου
  • Αντώνιος Θ. Παπαγεωργίου
  • Άγγελος Ιω. Παπαγγελόπουλος
  • Δημήτριος (Μήτσος) Αλ. Αγγελόπουλος
  • Παναγιώτης Νιάρχος
  • Σπύρος Θ. Αγγελόπουλος
  • Θεόδωρος Α. Παπαγεωργίου
  • Κων/νος Γ. Παπαδημητρίου
  • Νικόλαος Α. Μπαλές
  • Αθανάσιος Θ. Γρηγορόπουλος

Επειδή ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος και ο εμφύλιος που ακολούθησε ανέκοψαν τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τα μέλη του επαναδραστηριοποιήθηκαν το 1950 υπογράφοντας την διακήρυξη που κυκλοφόρησε στις 21 Ιουνίου 1950.